lucky-spin

Ra mắt ngày

29/11/2023

29/11/2023

29/11/2023

29/11/2023

Xác minh thông tin số điện thoại để bảo vệ tài khoản và nhận ngay 5,000 Coin.

Xác minh ngay

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VNGGAMES REWARDS

I. Định nghĩa và giải thích

1. “VNG", “VNGGames”, “Công Ty": Các từ trên được hiểu là Công ty cổ phần VNG, công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của VNG.


2. “Game”: Các trò chơi điện tử trên mạng phát hành bởi VNG. 
 

3. “Người dùng”: Là những cá nhân đã đăng ký Tài khoản và sử dụng dịch vụ, sản phẩm hoặc nền tảng do VNGGames cung cấp.


4. “VNGGames Rewards” hoặc “Chương trình”: Là Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết thuộc VNGGames nhằm tri ân và cảm ơn Người dùng trung thành ủng hộ hoạt động kinh doanh và phát triển của VNGGames, được mô tả cụ thể tại Mục II.


5. “Tài khoản VNGGames”, “Tài khoản”: Là một Tài khoản đăng nhập được sử dụng trong hệ sinh thái của VNGGames. Tài khoản này được xem như một tài khoản trung tâm, giúp quản lý một hoặc nhiều tài khoản game của Người dùng, cung cấp quyền truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ thuộc hệ thống VNGGames, bao gồm các trò chơi và các sản phẩm hỗ trợ khác như trang trung tâm Tài khoản, trang thanh toán chính thức, trang chăm sóc Người dùng và các trang dịch vụ liên quan.


6. “Coin”: Là đơn vị điểm thưởng của VNGGames Rewards, được phát hành bởi VNGGames, được quy định tại Mục VI.

 
7. “Kênh công ty”: Là các kênh thuộc sở hữu (hoặc phát triển/ tài trợ bởi VNG) do VNG quản lý và vận hành, bao gồm nhưng không giới hạn trang chính thức của VNG (vnggames.com), trang chính thức của Chương trình (rewards.vnggames.com), trang chăm sóc khách hàng của VNG (support.vnggames.com), trang thanh toán chính thức  Zing Pay (pay.zing.vn), trang trung tâm Tài khoản (myaccount.vnggames.com), các Tài khoản mạng xã hội được vận hành bởi VNG hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương trình và của Công Ty tùy từng thời điểm. 


8. “Đối tác”: Là cá nhân hoặc tổ chức mà VNGGames thiết lập mối quan hệ hợp tác để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc lợi ích đặc biệt cho Người dùng tham gia VNGGames Rewards.

II. Giới thiệu

1. Mô tả VNGGames Rewards


1.1. VNGGames Rewards ra đời nhằm ghi nhận hành trình đồng hành và thể hiện sự trân trọng dành cho những Người dùng gắn bó với VNGGames trong thời gian dài. Người dùng tham gia và theo dõi các hoạt động của Chương trình thông qua trang rewards.vnggames.com. 


1.2. VNGGames Rewards không chỉ là Chương trình tích điểm - đổi quyền lợi thông thường, mà còn hướng đến việc tạo ra không gian riêng dành cho các hoạt động lưu trữ, sở hữu vật phẩm cùng nhau gắn kết và nuôi dưỡng đam mê với trò chơi điện tử trên mạng.


2. Đối tượng tham gia Chương trình
 

VNGGames Rewards áp dụng đối với Người dùng sở hữu Tài khoản VNGGames đã được tích hợp với VNGGames Rewards tại thời điểm tham gia.


3. Mục đích Điều khoản và điều kiện


3.1. Điều khoản và điều kiện này xác định các quy định và điều kiện áp dụng cho việc tham gia VNGGames Rewards hoặc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Chương trình.


3.2. Điều khoản và điều kiện này giúp tạo ra một cơ sở rõ ràng và bảo vệ quyền lợi của cả Người dùng và VNGGames.

III. Quyền, trách nhiệm của Người dùng, Công Ty và Đối Tác

1. Người dùng sẽ được hưởng các quyền lợi tùy vào phân Hạng Người dùng theo nội dung Chương trình được công bố công khai trên Kênh Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau:

(a) Được tích lũy Coin vào Tài khoản theo tỷ lệ và điều kiện tích lũy Coin;

(b) Được sử dụng Coin tích lũy trong Tài khoản;

(c) Tham gia các Chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho chủ Tài khoản từ Công Ty và/hoặc Đối Tác.

2. Quyền truy cập, tra cứu thông tin Tài khoản VNGGames

 • Đối với Người dùng sử dụng tài khoản Facebook, Google, Apple ID, số điện thoại hoặc email để hệ thống khởi tạo Tài khoản VNGGames, Người dùng có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân Tài khoản thông qua trang myaccount.vnggames.com.

 • Đối với Người dùng sử dụng tài khoản Zing (id.zing.vn) để hệ thống khởi tạo Tài khoản VNGGames, Người dùng có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân Tài khoản tại trang id.zing.vn. 

 • Tất cả Người dùng truy cập, tra cứu thông tin Coin và ưu đãi liên quan đến VNGGames Rewards tại trang rewards.vnggames.com.

3. Khi có tranh chấp xảy ra liên quan đến VNGGames Rewards, mọi quyết định sẽ được xử lý dựa trên thông tin xác minh tại trang Trung tâm tài khoản (myaccount.vnggames.com).


4. Người dùng tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc Người dùng được hưởng các lợi ích từ Chương trình.


5. Mỗi Người dùng hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Tài khoản, có trách nhiệm tự bảo mật thông tin Tài khoản của mình. Người dùng không được cung cấp thông tin Tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với Chương trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.


6. Trường hợp thông tin liên hệ và xác minh tài khoản (điện thoại/email/CCCD/CMND) của Người dùng khác so với thông tin mà Người dùng đã đăng ký với Chương trình, Người dùng có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin chính xác sử dụng tại Chương trình bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ tại trang support.vnggames.com. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến Người dùng do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.


7. Công Ty/Đối Tác có quyền đề nghị Người dùng cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ (ví dụ: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bằng lái) ngay khi Công Ty phát hiện Người dùng thực hiện các hành vi quy định tại điều III.9 hoặc trước khi Người dùng sử dụng Coin và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.
 

8. Công Ty/Đối Tác được miễn trách nhiệm trong trường hợp:

(a) Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty, Đối Tác.

(b) Thông tin Tài khoản bị lợi dụng trong trường hợp lộ thông tin Tài Khoản mà Người dùng không thông báo cho Công Ty.


9. Công Ty/Đối Tác được quyền từ chối cung cấp những ưu đãi, Coin trong Tài khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các Chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với Người dùng trong các trường hợp:

(a) Công Ty/Đối tác không thể chuyển Coin/ ưu đãi cho Người dùng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Công Ty/Đối tác;

(b) Khi Người dùng hoàn/trả/hủy hàng hóa dịch vụ hợp lệ theo các chính sách hoàn trả/hủy của Đối Tác;

(c) Coin được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài khoản theo quy định của Chương trình hoặc Coin có được do lợi dụng các chính sách của Chương trình hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Công Ty/Đối Tác để thực hiện các hành vi gian lận nhằm trục lợi;

(d) Người dùng có dấu hiệu sử dụng các công cụ hoặc phương thức gian lận nhằm trục lợi từ Chương trình và/hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Công Ty/Đối Tác có liên quan hoặc liên kết đến Chương trình.

(e) Người dùng vi phạm các quy định của Chương trình/Chính sách ưu đãi được Công Ty và/hoặc Đối Tác thông báo tại từng thời điểm;

(f) Người dùng đồng ý việc thu hồi Coin theo thông báo tại từng thời điểm của Công Ty;

(g) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

10. Công Ty có quyền tạm khóa/khóa vĩnh viễn việc sử dụng các dịch vụ/tính năng liên quan đến Chương trình VNGGames Rewards của Tài khoản khi Công Ty phát hiện các dấu hiệu sau (theo quan điểm của Công Ty):

(a) Người dùng lợi dụng các chính sách của Chương trình có lỗ hổng, sơ hở, lỗi hệ thống của trang rewards.vnggames.com hoặc pay.zing.vn, sử dụng các thiết bị, công nghệ can thiệp trái phép vào hệ thống của Công Ty nhằm mục đích gian lận, trục lợi;

(b) Người dùng sử dụng Tài khoản để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác; 

(c) Công ty cần xử lý khi xác định Coin được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài khoản theo quy định của Chương trình vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn như gặp sự cố, bị lỗi, nhầm lẫn, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác dẫn đến việc cần xử lý và/hoặc giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa Công Ty và/hoặc Đối Tác với Người dùng.


11. Công Ty sẽ gửi thông báo cho Người dùng khi thực hiện tạm khóa/khóa vĩnh viễn việc sử dụng các dịch vụ/tính năng liên quan đến Chương trình VNGGames Rewards của Tài Khoản, thông qua số điện thoại hoặc địa chỉ mail đối với Tài khoản đã được xác minh ít nhất một trong hai thông tin trên. Người dùng chưa xác minh số điện thoại hoặc địa chỉ mail sẽ không nhận được thông báo.


12. Việc tạm khóa/khóa vĩnh viễn việc sử dụng các dịch vụ/tính năng liên quan đến Chương trình VNGGames Rewards của Tài khoản sẽ không dẫn tới việc tạm khoá/khoá vĩnh viễn Tài khoản trên các sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái VNGGames (game và các sản phẩm hỗ trợ như cổng thanh toán Zing Pay, trang chăm sóc khách hàng, v.v.), đồng nghĩa với việc Người dùng vẫn có thể dùng thông tin Tài khoản để đăng nhập vào game và sử dụng các dịch vụ khác cung cấp bởi VNG, ngoại trừ các dịch vụ và quyền lợi thuộc/liên quan đến VNGGames Rewards.


13. Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi Người dùng liên quan đến số Coin đã tích lũy hợp lệ từ Chương trình trong Tài khoản, Công Ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của Người dùng liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc Đối Tác dừng chương trình ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào; hay trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

IV. Chính sách thành viên

1. Điều kiện trở thành thành viên


1.1. Người dùng sở hữu tài khoản game của các sản phẩm thuộc hệ sinh thái VNGGames đã được tích hợp với VNGGames Rewards, đăng nhập tài khoản game trên trang pay.zing.vn hoặc rewards.vnggames.com sẽ được hệ thống tự động khởi tạo Tài khoản VNGGames và trở thành thành viên của VNGGames Rewards.


Ví dụ: VNGGames Rewards được tích hợp với 04 game: Võ Lâm Truyền Kỳ Max, Kiếm Thế Origin, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, Người dùng cần có Tài khoản VNGGames liên kết với ít nhất một tài khoản game thuộc danh sách 4 game trên để tham gia Chương trình.


1.2. Với mỗi phương thức đăng nhập (ví dụ: Zing ID, Facebook, Google), Người dùng sẽ sở hữu một Tài khoản VNGGames dùng để tích Coin trên tất cả các game sử dụng chung phương thức đăng nhập đó khi đã được tích hợp với VNGGames Rewards. Đối với Người dùng sử dụng nhiều phương thức đăng nhập khác nhau cho các game khác nhau, Coin sẽ được tích luỹ riêng biệt trên từng Tài khoản sử dụng phương thức đăng nhập tương ứng. 


Ví dụ: 

 • Người dùng A dùng Zing ID A để chơi game Kiếm Thế Origin và Võ Lâm Truyền Kì mobile sẽ được tích luỹ Coin của cả hai (2) game trên cùng một (1) Tài khoản VNGGames đăng nhập bằng Zing ID A. 

 • Người dùng B dùng Facebook B để chơi game Kiếm Thế Origin và Google B để chơi game Võ Lâm Truyền Kì mobile sẽ được tích luỹ Coin trên hai (2) Tài khoản VNGGames riêng biệt sử dụng phương thức đăng nhập là Facebook B và Google B. 

 • Người dùng C dùng Zing ID C để chơi game Kiếm Thế Origin và Gunny Origin, tuy nhiên tại thời điểm X, chỉ có game Kiếm Thế Origin đã được tích hợp với VNGGames Rewards, Người dùng C chỉ được tích luỹ Coin từ game Kiếm Thế Origin vào Tài khoản VNGGames sử dụng phương thức đăng nhập là Zing ID C.


1.3. Người dùng sẽ không cần chi trả bất kỳ khoản phí nào để trở thành thành viên của VNGGames Rewards.
 

2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân


Mọi thông tin cá nhân Người dùng cung cấp cho Chương trình khi sử dụng trang web này sẽ được quy định theo Chính sách bảo mật của VNGGames.

V. Chính sách xếp Hạng thành viên

1. Thông tin chung về Hạng ưu đãi
 

1.1. Hạng ưu đãi là hình thức đánh dấu các mốc quyền lợi của Người dùng dựa trên số Coin Người dùng đã tích lũy trong vòng ba (3) tháng gần nhất. Hạng ưu đãi càng cao thì những quyền lợi nhận được càng lớn.


1.2. Chương trình có tám (8) Hạng ưu đãi xếp từ thấp đến cao là: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Elite, Pro, Legend.


1.3. Quyền lợi và ưu đãi của các Hạng ưu đãi có thời hạn trong vòng một Quý (03 tháng). Sau mỗi 03 tháng, Hạng ưu đãi sẽ được xét giữ, nâng, hoặc hạ dựa trên số Coin cần thiết ở các hạng khác nhau.


1.4. Sau mỗi chu kỳ đánh giá, số Coin dùng để xét hạng sẽ được trả lại về 0, số Coin khả dụng sẽ không bị ảnh hưởng.


1.5. Để tra cứu thông tin về Hạng ưu đãi, bao gồm Hạng hiện tại, thời hạn còn lại, điều kiện giữ Hạng, nâng Hạng và các lợi ích liên quan, Người dùng truy cập trang rewards.vnggames.com và vào mục “Cá nhân”.


2. Chi tiết về Hạng ưu đãi


2.1. Bronze


2.1.1. Bronze là Hạng ưu đãi thấp nhất trong VNGGames Rewards. Người dùng sẽ được mặc định xếp vào Hạng Bronze ngay khi tham gia vào Chương trình.


2.1.2. Chi tiết quyền lợi Hạng Bronze:

(a) Quy đổi 1% giá trị mỗi giao dịch thành Coin tích lũy.

(b) Quy đổi tất cả các quà tặng thuộc Chương trình.

(c) Ưu đãi đặc biệt khác sẽ được thông báo trực tiếp cho Người dùng.

2.1.3. Số Coin cần tích lũy để giữ Hạng: 0 Coin.


2.1.4. Số Coin cần tích lũy để nâng thành Hạng Silver: 5.000 Coin


2.2. Silver


2.2.1. Silver là Hạng ưu đãi thứ hai trong VNGGames Rewards, khi Người dùng tích lũy đạt mức 5.000 Coin/Quý.


2.2.2. Chi tiết quyền lợi Hạng Silver:

(a) Quy đổi 1.25% giá trị mỗi giao dịch thành Coin tích lũy.

(b) Quy đổi tất cả các quà tặng thuộc Chương trình và các quà tặng độc quyền khác dành cho Người dùng Hạng Silver.

(c) Ưu đãi đặc biệt khác sẽ được thông báo trực tiếp cho Người dùng.

2.2.3. Số Coin cần tích lũy để giữ Hạng: 4.500 Coin/Quý


2.2.4. Số Coin cần tích lũy để nâng Hạng: 10.000 Coin


2.3. Gold


2.3.1 Gold là Hạng ưu đãi thứ ba trong VNGGames Rewards, khi Người dùng tích lũy đạt mức 10.000 Coin/Quý.


2.3.2. Chi tiết quyền lợi Hạng Gold:

(a) Quy đổi 1.5% giá trị mỗi giao dịch thành Coin tích lũy.

(b) Quy đổi tất cả các quà tặng thuộc Chương trình và các quà tặng độc quyền khác dành cho Người dùng Hạng Gold.

(c) Ưu đãi đặc biệt khác sẽ được thông báo trực tiếp cho Người dùng.


2.3.3. Số Coin cần tích lũy để giữ Hạng: 8.000 Coin/Quý
 

2.3.4. Số Coin cần tích lũy để nâng Hạng: 50.000 Coin
 

2.4. Platinum
 

2.4.1. Platinum là Hạng ưu đãi thứ tư trong VNGGames Rewards, khi Người dùng tích lũy đạt mức 50.000 Coin/Quý.
 

2.4.2. Chi tiết quyền lợi Hạng Platinum:

(a) Quy đổi 1.75% giá trị mỗi giao dịch thành Coin tích lũy

(b) Quy đổi tất cả các quà tặng thuộc Chương trình và các quà tặng độc quyền khác dành cho Người dùng Hạng Platinum.

(c) Ưu đãi đặc biệt khác sẽ được thông báo trực tiếp cho Người dùng.

2.4.3. Số Coin cần tích lũy để giữ Hạng: 35.000 Coin/Quý
 

2.4.4. Số Coin cần tích lũy để nâng Hạng: 150.000 Coin
 

2.5. Diamond
 

2.5.1. Diamond là Hạng ưu đãi thứ năm trong VNGGames Rewards, khi Người dùng tích lũy đạt mức 150.000 Coin/Quý.
 

2.5.2. Chi tiết quyền lợi Hạng Diamond:

(a) Quy đổi 2% giá trị mỗi giao dịch thành Coin tích lũy.

(b) Quy đổi tất cả các quà tặng thuộc Chương trình và các quà tặng độc quyền khác dành cho Người dùng Hạng Diamond.

(c) Ưu đãi đặc biệt khác sẽ được thông báo trực tiếp cho Người dùng.

2.5.3. Số Coin cần tích lũy để giữ Hạng: 90.000 Coin/Quý
 

2.5.4. Số Coin cần tích lũy để nâng Hạng: 350.000 Coin
 

2.6. Elite
 

2.6.1. Elite là Hạng ưu đãi thứ sáu trong VNGGames Rewards, khi Người dùng tích lũy đạt mức 350.000 Coin/Quý.
 

2.6.2. Chi tiết quyền lợi Hạng Elite:

(a) Quy đổi 2.25% giá trị mỗi giao dịch thành Coin tích lũy. 

(b) Quy đổi tất cả các quà tặng thuộc Chương trình và các quà tặng độc quyền khác dành cho Người dùng Hạng Elite.

(c) Ưu đãi đặc biệt khác sẽ được thông báo trực tiếp cho Người dùng.

2.6.3. Số Coin cần tích lũy để giữ Hạng: 175.000 Coin/Quý
 

2.6.4. Số Coin cần tích lũy để nâng Hạng: 1.000.000 Coin
 

2.7. Pro
 

2.7.1. Pro là Hạng ưu đãi thứ bảy trong VNGGames Rewards, khi Người dùng tích lũy đạt mức 1.000.000 Coin/Quý.
 

2.7.2. Chi tiết quyền lợi Hạng Pro:

(a) Quy đổi 2.5% giá trị mỗi giao dịch thành Coin tích lũy.

(b) Quy đổi tất cả các quà tặng thuộc Chương trình và các quà tặng độc quyền khác dành cho Người dùng Hạng Pro.

(c) Ưu đãi đặc biệt khác sẽ được thông báo trực tiếp cho Người dùng.

2.7.3. Số Coin cần tích lũy để giữ Hạng: 400.000 Coin/Quý


2.7.4. Số Coin cần tích lũy để nâng Hạng: 2.500.000 Coin


2.8. Legend


2.8.1. Legend là Hạng ưu đãi cao nhất trong VNGGames Rewards, khi Người dùng tích lũy đạt mức 2.500.000 Coin/Quý


2.8.2. Chi tiết quyền lợi Hạng Legend:

(a) Quy đổi 3.0% giá trị mỗi giao dịch thành Coin tích lũy

(b) Quy đổi tất cả các quà tặng thuộc Chương trình và các quà tặng độc quyền khác dành cho Người dùng Hạng Legend.

(c) Ưu đãi đặc biệt khác sẽ được thông báo trực tiếp cho Người dùng.

2.8.3. Số Coin cần tích lũy để giữ Hạng: 750.000 Coin/Quý


3. Cách thức nâng Hạng và giữ Hạng


3.1. Điều kiện thăng Hạng:


3.1.1. Coin tích lũy tối thiểu bao gồm tổng của cả hai nguồn như sau:

(a) Tổng Coin kiếm được khi hoàn tất thanh toán trên Zing Pay (pay.zing.vn) cho tất cả các game tích hợp vào Chương trình tại thời điểm xét nâng Hạng, tính từ ngày đầu tiên của Quý cho đến khi Người dùng hoàn tất giao dịch cuối cùng trong quý đó.

(b) Tổng số Coin kiếm được khi tham gia các hoạt động/sự kiện của Chương trình.

3.1.2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong Quý, nếu Coin tích lũy (Coin) của Người dùng từ đầu Quý bằng hoặc vượt quá ngưỡng Hạng thành viên cao hơn, Hạng của Người dùng sẽ tự động được nâng cấp và sẽ được duy trì cho đến cuối Quý tiếp theo bất kể khoản thanh toán của Người dùng là bao nhiêu ở Quý tiếp theo.


Ví dụ: Vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, Người dùng A tham gia Chương trình với Hạng Bronze mặc định. Sau khi giao dịch thành công trên Zing Pay (pay.zing.vn) vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, Người dùng A đã tích lũy được 5.200 Coin, Người dùng A sẽ được tự động nâng Hạng lên Hạng Silver (yêu cầu 5.000 Coin) mà không cần chờ đánh giá cấp tiếp theo.


3.2. Điều kiện duy trì và hạ Hạng thành viên:


3.2.1. Nếu tại thời điểm đánh giá Hạng (ngày đầu tiên của quý), Người dùng không đủ Coin tích lũy tối thiểu để duy trì mức lợi ích hiện tại, Người dùng sẽ bị hạ Hạng thành viên xuống mức tương ứng dựa trên trạng thái hiện tại của mình.


Ví dụ: Nếu Người dùng B ở Hạng Pro trong Quý trước và chỉ tích lũy được 200.000 Coin thay vì 400.000 Coin bắt buộc, thì người đó sẽ trở thành Người dùng Hạng Elite trong Quý tiếp theo.

VI. Coin, tích lũy và đổi Coin

1. Quy định về sử dụng Coin
 

1.1. Giới thiệu về Coin 
 

1.1.1. Coin là đơn vị điểm thưởng được cung cấp bởi VNGGames cho Người dùng của Chương trình.
 

1.1.2. Coin không phải là tiền thật và Coin không có khả năng quy đổi thành tiền mặt.
 

1.2. Cách tích lũy Coin
 

1.2.1. Phương thức chính để Người dùng tích lũy Coin là thông qua các giao dịch thành công tại trang Zing Pay (). Số Coin tích lũy Người dùng nhận được tùy thuộc vào thời điểm phát sinh giao dịch, cụ thể như sau:
 

 • Trước khi game được tích hợp với VNGGames Rewards: Tất cả Người dùng sẽ tự động nhận được lượng Coin tích lũy với tỉ lệ mặc định là 1% tổng giá trị giao dịch thành công trên trang trong vòng 30 ngày trước ngày game được tích hợp với VNGGames Rewards. Số Coin này chỉ có giá trị sử dụng, không có giá trị để xét Hạng ưu đãi (“Coin thưởng gia nhập”).

  • Lưu ý: Sau khi game được tích hợp với VNGGames Rewards trong 60 ngày, nếu Người dùng không sử dụng tài khoản game đó để đăng nhập vào rewards.vnggames.com hoặc pay.zing.vn để nhận Coin thưởng gia nhập, số Coin này sẽ tự động bị hủy.

  • Bằng việc đăng nhập vào rewards.vnggames.com hoặc pay.zing.vn với tài khoản game, Người dùng sẽ được tự động liên kết tài khoản game đó với Tài khoản VNGGames và nhận ngay số Coin thưởng gia nhập vào Tài khoản.

  • Coin thưởng gia nhập sẽ có thời hạn một năm kể từ ngày được phát hành (30 ngày trước thời điểm game được tích hợp với VNGGames Rewards).  
    

 • Sau khi game được tích hợp với VNGGames Rewards: Người dùng sẽ nhận được lượng Coin tích luỹ theo tỉ lệ tương ứng với Hạng ưu đãi tại thời điểm thực hiện giao dịch. Số Coin này có giá trị sử dụng và cả giá trị để xét Hạng ưu đãi.

  • Ví dụ: Ở Hạng Gold, với tỉ lệ là 1.5%, Người dùng sẽ nhận được 15.000 Coin tích lũy đối với giao dịch trị giá 1.000.000 VND.

1.2.2. Người dùng cũng có thể nhận được Coin khi tham gia tính năng Nhiệm vụ hoặc các sự kiện khuyến mãi của VNGGames Rewards. 


1.2.3. Người dùng có thể kiểm tra số dư Coin tại trang rewards.vnggames.com hoặc trang pay.zing.vn.


1.3. Cách sử dụng Coin


1.3.1. Coin có thể được sử dụng trong hệ sinh thái VNGGames dưới các hình thức sau:

 • Dùng coin để cấn trừ cho giá trị đơn hàng trên Zing Pay (pay.zing.vn)

Với số Coin nhận được từ các giao dịch trước theo tỉ lệ tương ứng với Hạng, Người dùng được phép sử dụng số Coin đó để cấn trừ cho bất kì giao dịch nào thuộc các game được tích hợp với Chương trình tại thời điểm thanh toán trên Zing Pay.  
Số Coin dùng được cấn trừ phải lớn hơn hoặc bằng 1,000 VNĐ. 
Sau khi chọn sản phẩm muốn mua, Người dùng được quyền chọn Đổi Coin để cấn trừ cho giá trị đơn hàng, số Coin được cấn trừ sẽ được sử dụng ở mức tối đa theo giá trị đơn hàng đang thực hiện.

 • Lưu ý:

  • Nếu Point (đơn vị tiền tệ của Zing Pay) và Coin cùng đươc sử dụng trong một đơn hàng, hệ thống sẽ giảm giá theo thứ tự: Point > Coin. 

  • Coin sẽ được hoàn lại vào Tài khoản VNGGames của Người dùng nếu đơn hàng có sử dụng giảm giá từ Coin không được thực hiện thành công. 

 • Đổi thẻ Zing hoặc các loại thẻ quà tặng Got It

  • Với số Coin nhận được theo tỉ lệ tương ứng với Hạng, Người dùng được phép sử dụng số Coin đó để đổi các thẻ Zing hoặc Voucher Got It thông qua các bước sau: 

   • Đăng nhập vào trang rewards.vnggames.com

   • Truy cập vào trang “Đổi quà” tại trang rewards.vnggames.com 

   • Tiến hành tìm kiếm Voucher hoặc thẻ Zing, nhập số lượng, xem giá và xác nhận đổi Coin.  

   • Nhận kết quả phát hành thẻ Zing/Voucher Got It thành công.  

  • Thẻ Zing/Voucher Got It phát hành thành công sẽ được chuyển tới ví tài sản của Người dùng tại trang “Túi Đồ”, Người dùng sử dụng Thẻ Zing/Voucher Got It thông qua các bước sau: 

   • Đối với thẻ Zing:  

    • Người dùng nhấn vào thẻ Zing đang sở hữu trong mục “Túi Đồ” để xem thông tin thẻ.  

    • Người dùng nhấn “Nạp ngay” để được điều hướng tới trang Zing Pay của VNGGames (pay.zing.vn) thông qua trình duyệt mới.  

    • Người dùng tiếp tục thực hiện các thao tác thanh toán trên Zing Pay và sử dụng thẻ Zing như một phương thức thanh toán.  

   • Đối với Voucher Got It: 

    • Người dùng nhấn vào Voucher Got It đang sở hữu trong mục “Túi Đồ” để xem thông tin Voucher.  

    • Người dùng nhấn nút “Lưu voucher về thiết bị” và sử dụng tại bước thanh toán tại (các) game Người dùng đã chọn theo hướng dẫn cụ thể tùy từng thương hiệu được quy định trên Voucher Got It.   

1.3.2. Mỗi Coin tích lũy sẽ có thời hạn sử dụng là 1 năm (tính theo 12 tháng) tính từ tháng Người dùng nhận được Coin tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng và thông qua bất kỳ hình thức nào. Coin sẽ được tự động hết hạn vào 0 giờ ngày đầu tiên của tháng kế tiếp vào năm sau tính từ tháng phát hành Coin. Sau thời gian này, Coin sẽ hết hạn và Người dùng sẽ không thể sử dụng hay gia hạn số Coin này. 
Ví dụ: 

 • Người dùng A sở hữu 4,000 Coin sinh ra trong tháng 1/2023, trong đó có 2,000 Coin sinh ra vào ngày 03/01/2023 và 2,000 Coin sinh ra vào ngày 25/01/2023. Khi đó, tổng 4,000 Coin sẽ hết hạn vào 0 giờ ngày 01/02/2024.

 • Người dùng B sở hữu 3,000 Coin trong đó có 1,000 Coin sinh ra vào tháng 01/2023 và 2,000 Coin sinh ra vào tháng 04/2023. Như vậy, Người dùng B sẽ có 1,000 Coin hết hạn vào 0h ngày 01/02/2024 và 2,000 Coin hết hạn vào 0h ngày 01/05/2024.

2. Chính sách đổi thẻ Zing


2.1. Thời hạn sử dụng thẻ Zing


2.1.2. Thẻ Zing có hạn sử dụng 1 năm kể từ thời điểm được phát hành cho Người dùng.

  
2.1.3 Từ thời điểm Người dùng sử dụng thẻ Zing để thực hiện thanh toán trên Zing Pay, VNGGames không có bất kì trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng thẻ Zing của Người dùng.

 
2.2. Điều kiện để đổi thẻ, các giao dịch nào không được tính điểm để đổi thẻ 


2.2.1. Đối với các thẻ Zing có điều kiện đổi thẻ nhất định được ghi rõ trong mô tả của thẻ (ví dụ: Người dùng cần đạt Hạng Gold trở lên để mua thẻ này), Người dùng nếu không đạt đủ điều kiện sẽ không thể mua thẻ cho dù có đủ số Coin cần có để thực hiện quy đổi.

  
2.2.2. Thẻ Zing không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

 
2.2.3. Sau khi thực hiện đổi quà thành công, Người dùng không thể thay đổi mệnh giá, số lượng hoặc hoàn lại thẻ Zing đã đổi.

 
2.3. Hướng xử lý khi Người dùng lỡ mất/xóa tin nhắn mã thẻ Zing
Trong trường hợp Người dùng mất/không lưu mã thẻ Zing, thông tin mã thẻ được lưu trong mục Túi Đồ trên trang VNGGames Rewards. Người dùng bấm vào chi tiết thông tin thẻ để kiểm tra lại mã thẻ.

 
2.4. Thời gian, địa điểm Người dùng nhận được thẻ Zing
Người dùng sẽ nhận được thông tin thẻ Zing ngay sau khi hoàn tất quá trình đổi thẻ sử dụng điểm của Chương trình trên trang VNGGames Rewards. 


3. Chính sách đổi thẻ quà tặng Got It


3.1. Thời hạn sử dụng thẻ quà tặng Got It (Voucher Got It)


3.1.1. Voucher Got It có hạn sử dụng tối đa 01 năm kể từ ngày phát hành từ hệ thống Got It, tùy thuộc vào loại Voucher được phát hành.

  
3.1.2. Từ thời điểm Người dùng sử dụng Voucher Got It để thanh toán tại các thương hiệu đối tác của Got It, VNGGames không có bất kì trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng Voucher của Người dùng.


3.2. Điều kiện để đổi thẻ quà tặng Got It, các giao dịch không được tính Coin để đổi thẻ quà tặng


3.2.1. Điều kiện đổi thẻ quà tặng Got It được ghi rõ trong mô tả của thẻ (ví dụ: Người dùng cần đạt Hạng Vàng trở lên để mua thẻ này), Người dùng nếu không đạt đủ điều kiện sẽ không thể mua thẻ cho dù có đủ số Coin cần có để thực hiện quy đổi. 


3.2.2. Thẻ quà tặng Got It không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 


3.2.3. Sau khi thực hiện đổi quà thành công, Người dùng không thể thay đổi hoặc huỷ món quà đã đổi.


3.3. Hướng xử lý khi Người dùng lỡ mất/xóa tin nhắn mã quà tặng Got It
Trong trường hợp Người dùng mất/không lưu mã thẻ quà tặng Got It, thông tin mã thẻ được lưu trong mục Túi Đồ trên trang VNGGames Rewards. Người dùng bấm vào chi tiết thông tin thẻ để kiểm tra lại mã thẻ. 


3.4. Thời gian, địa điểm Người dùng nhận được quà
Người dùng sẽ nhận được thông tin voucher Got It ngay sau khi hoàn tất quá trình đổi thẻ sử dụng Coin trên trang VNGGames Rewards. 

VII. Thay đổi và chấm dứt Chương trình

1. Quyền của VNGGames để thay đổi và chấm dứt chương trình

1.1. VNGGames có quyền tuyệt đối để thay đổi hoặc chấm dứt Chương trình hoặc bất kỳ phần nào của Chương trình này mà không cần thông báo trước và không chịu trách nhiệm đối với Người sử dụng hoặc bên thứ ba.

1.2. Quyền này bao gồm quyền thay đổi cách thức tính điểm, phần thưởng, quy định và điều kiện, thời gian hoạt động hoặc bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến Chương trình

2. Thông báo về thay đổi và chấm dứt chương trình

Trong trường hợp VNGGames thay đổi hoặc chấm dứt Chương trình, VNG sẽ thông báo cho Người dùng thông qua các Kênh Công Ty

VIII. Điều khoản chung

1. Bằng việc ghé thăm trang rewards.vngames.com và sử dụng các dịch vụ, Người dùng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý tuân thủ Điều khoản và Điều kiện này, và Chính sách bảo mật của VNG.
VNG thực hiện Điều khoản và Điều kiện này theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Người dùng chỉ có thể sử dụng trang web này theo các Điều khoản và Điều kiện này và trong mọi trường hợp, cho các mục đích hợp pháp và phù hợp, bao gồm tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc thực hành hiện hành và bất kỳ khu vực tài phán nào khác mà Người dùng đang truy cập trang.

2. VNG có thể - vào bất cứ lúc nào - bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào, Điều khoản sử dụng nào cũng như thay đổi sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần báo trước. Nếu các Người dùng không đồng ý với những thay đổi đó, Người dùng có thể ngưng sử dụng dịch vụ.


3. Điều khoản và điều kiện này được lập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu có), trong trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung của hai bản, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

IX. Thắc mắc, phản hồi và liên hệ với VNG

Người dùng có bất kỳ thắc mắc, phản hồi hoặc câu hỏi nào về Chương Trình, vui lòng liên hệ với Chúng tôi tại trang support.vnggames.com. 
 

Cập nhật tháng 8 năm 2023.
 

KẾT THÚC